Personalul unitatii scolare :

- cel didactic este format din :

....6 învăţători titulari şi

....2 suplinitori calificaţi:

dintre care .... 4 cu gradul didactic I şi II ....1 cu gradul definitiv, ....1 debutant ;

.....14. profesori (....3 cu normă întreagă şi ...11. cu norme parţiale – titulari ..8..,suplinitori calificaţi ..6.. – ....3 cu gradul I, ....6 cu gradul II, ....2 cu def., ...3. debutanţi ;

....4 educatoare ( titulare 3 ,1 cu gradul I, 2 gradul II, 1 necalificata).

 

- didactic: auxiliar – 2N din care

- administrator financiar 0,25 N

- secretar 1 N

-administrator patrimoniu- 0,50 N

-bibliotecar -0,25N

- nedidactic: -

- de îngrijire – 2,00 N.(din care 1 vacant)

- muncitor - 1N

Orar

Orar

 

mai mult...

Gallery1

Fotografii

mai mult...

Noutati

Noutati

mai mult...