Comisii cu caracter temporar (An scolar 2021-2022)

I. Comisia pentru întocmirea orarului

Președinte:
Prof. Niculae Alina-Ionela - director
Responsabil:
Prof. Marin Valentin
Membrii:
1. Prof. Marin Nicolae

II.Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar

Președinte:
Prof. Niculae Alina-Ionela - director
Vicepreședinte
Prof. Marin Valentin 

Membrii:
1. Prof.pentru învâțâmânt primar-Pavel Steliana Mihaela
2. Secretar – Ivan Aurelia

3.Serviciul financiar-contabil

III.Comisia de etică și cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul didactic și nedidactic

Responsabil:
Prof. Sofronie Ioana

Membrii:
1. Prof. Spina Mariana-Mihaela

2. Preot.Toma Gabriel

IV. Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

Președinte:
Prof. Niculae Alina-Ionela- director
Membrii:
1. Ivan Aurelia– secretar.– administrator SIIIR
2.  Administrator finaciar

 

 

V. Comisia pentru consiliere şi orientare socio-profesională

Președinte:
Prof. Niculae Alina-Ionela - director
Responsabil:
Prof.pentru învățământul primar- Pavel Steliana Mihaela

Membrii:
1. Prof. Spina Mariana- Mihaela

VI. Comisia pentru programe, proiecte educative școlare şi extracurriculare

Președinte:
Prof. Niculae Alina-ionela - director
Responsabil:
Prof.pentru învățământul primar- Pavel Steliana Mihaela– consilier educativ
Membrii:
1. Prof. Olteanu Florin

2. Prof. Dumitru Ștefania
3. Prof. Negoiță Cristina

4. Prof.pentru învățământul primar-Drăgușin Adina Lorena
5. Învățător-Perțea Voica

Orar

Orar

 

more

Gallery1

Fotografii

 

more

Noutati

                Noutatimore